مکمل گیاهی تقویت کننده سختی و سفتی نعوظ با داشتن مقادیر زیادی از مواد موثره در اندوخته خود می تواند از طریق جایگزین نمودن ترکیبات لازم برای ترمیم بنیه جنسی ارتقاء و کیفیت بخشد . گیاهان داروئی با پروراندن شیره خام ناشی از جذب مواد و عناصر خاص از خاک می تواند منشاء آثار بسیار مثبتی باشند . عناصر موجود در شیره پرورده گیاهان داروئی در بقایای گیاهان  موجود می باشندو هرگیاه در قسمتی از اندام های هوایی خود آن را انباشته میسازد . مثلا شیرین بیان تنها در ریشه خود مواد موثر بر مشکلات معده و گوارشی و غیره را دارد و بوته و .. آن چندان حائز اهمیت نیستند . شناسایی اندامهای ذخیره کننده ترکیبات اثربخش در تقویت جنسی در نواحی و اقلیم های مختلف و بر گیاهان گوناگون امری بسیار فنی است و مورد دیگر نوع استهسال آن است . روشهای مختلف و حساب شده ای وجود دارد تا از هر گیاه منحصر بفرد بتوان بدون تلفات و تغییر شکل ترکیبات را استخراج نمود و با مقادیر مشخص و تعیین شده از طرق علمی در جوار سایر عناصر بکار بست . استفاده به مقدار کافی که کم نباشد و تعیین حداکثر مجاز مصرف نیز از موارد دیگر و قابل ملاحظه است . استفاده در جوار هم نیز باید توری باشد که با هم تداخل نداشته باشند و هم افزایی لازم را در جهت بهبود هرچه بیشتر اثرات خود در کنار هم داشته باشند . ظرافت های یاد شده را می توان در مکمل تقویت جنسی چهل گیاه  اچ 40 یکجا مشاهده نمود . این امتیازات و ویژگیها این محصول را بی رقیب ترن محصول جهان در تقویت جنسی نموده است .ادامه مطلب ..