تقویت حافظه  و بالابردن قدرت به خاطر سپاری و قدرت به خاطر آوری از جمله مواردی است که افراد کهن سال بسیار به آن اهمیت میدهند و اصلی ترین عامل آن ترس از آلزایمر و فراموشی است . گیاهان دارویی برای تقویت حافظه وجود دارد و ترکیبات بسیار مطوئن و کارآمدی مانند کوماجنسینگ نیز برای این منظور بکار میروند . اقدامات ضدپیری و ضد کهولت را باید ریشه ای دنبال نمود . نباید اجازه داد تا ضعف بشکل عمیق بروز نماید و نباید سلامتی را به آسانی بی خیال شد . امیدواری به آینده و ترسیم فلسفه وجودی می توان فرد را بانگیزه تر از قبل نماید تا فرد برای محافظت از خود اقدام نماید . پیری عموما در اثر رادیکال های آزاد و به مرور زمان و نیز در اثر ضعف بنیه رخ میدهد و الا افراد با سنین بالایی وجود دارد که با مراقبت از خود از هر لحاظ قبراق تر و قویتر از جوانتر ها هستند . نمونه ملموس آن قوه باه است . افرا  بازیاده رو های خود و غافل از انرزی و مواد خارج شده از بدن در هربار انزال مدام بر زیاده روی پافشاری میکنند و باتوجه به نداشتن علم کافی به ضرورت و چکونگی تقویت جنسی ضربات خود را بر پیکره جنس خود را به کهولت جنسی و ناتوانی میرسانند . از طرفی افراد کهن سالی که با اهمیت دادن به تقویت جنسی و امساک خود را سرحالتر از همیشه نگاه میدارند . بنیه جنسی را با استفاده از داروهای گیاهی و ترکیبات گیاهان داروئی تقویت میکنند و دلیل آن سرشار بودن گیاهان داروئی از مواد و عناصری است که ارزمند و کمیاب هستند . بنیه جنسی بر ناتوانی جنسی اثر مستقیم دارد و تقویت قوه باه انسان را از حیث زناشویی و جنسی توانا تر از قبل میسازد . اگر ایت تقویت در طول عمر جنسی انسان بصورت آگاهانه انجام پذیرد بدون شک از روند بسیار آهسته ای برای فرسوده و پیرشدن بهره مند خواهیم بود . ضرورت شناخت گیاهان داروئی و نیازهای قوای جنسی مارا برآن میسازد تا به معرفی بهترین و قویترین تقویت کننده گیاهی جهان برای درمان و رفع انزال زودرس و رفع ناتوانی جنسی در  ادامه مطلب...