گیاهان داروئی با قابلیت خدادادی استعداد و ویژگی خاصی دارند تا بتوانند مواد آلی و معدنی موجود در محیط ریشه و نیز موجود در آب آبیاری را جذب و تغلیظ نموده و با همدیگر ترکیب نماید . این ترکیبات تهیه شده بصورت شیره خام در آوند های گیاهان داروئی جریان یافته و در سراسر اندامهای هوایی گسترش می یابند . ترکیبات گسترش یافته در اندام های گیاهان در اثر فعل و انفعالات شیمیایی و در جوار آنزیم ها و سایر عناصر و بر اثر تابش نور آفتاب و نیز مرور زمان و درجه حرارت های مختلف پرورده و ساخته و پرداخته میشوند . این عناصر به تعداد گیاهان داروئی موجود در طبیعت موجب ساخته شدن ترکیبات منحصر بفرد میشوند . برخی از این ترکیبات منحصر بفرد قابل استفاده برای انسان بوده و حائز شماری از آثار مثبت است . استفاده  مکمل هفت چشمه از کمپلکسی از این ترکیبات آنرا به بی مانند ترین محصول تقویت کننده جنسی بدل ساخته است که طرفداران  فراوانی دارد . این محصول حاوی مقادیر بالایی از عناصر بنیه ساز برای تقویت جنسی است . مقدار ماده موثر موجود در آن بیش از ده برابر معروف ترین و گرانقیمت ترین محصولات تقویت جنسی جهان است .گیاهان داروئی را بعنوان گنجینه ای بی مانند برای بهره مندی از خواص انحصاری آنها از یاد نبریم . بازگشت به طبیعت ضامن سلامت و توانمندی است .  ادامه مطلب...