پیشگیری از پیری باید قبل از کهولت کامل به انجام رسد . بهترین راه حل برای جلوگیری و مقابله با خطرات پیری از قبیل ضعف و ناتوانی جنسی و جسمی ، آلزایمر و نیز پوکی استخوان ، اصلاح الگوی زندگی است که با نام سبک زندگی از آن یاد میشود . تغذیه خوب و باکیفیت در کنار بهره مندی از مواهب و خواص بالای گیاهان داروئی می تواند بر پیری فائق آید . استفاده از ترکیبات ضد پیری و کهولت مانند ترکیب جنسینگ و گیاهان داروئی . چیری زمانی رخ میدهد که فرد و سلول ها امید به آینده را از دست داده اند . آنتی اکسیدان های طبیعی مانند آنچه در گیاهان دارئی وجود دارد بشکل چشمگیری می تواند قدرت جسمانی را بازیابی نموده و روند پیری و آسیب های جسمی و جنسی و ذهنی را تقلیل دهد .  ادامه مطلب...