آنتی اکسیدان های موجود در گیاهان داروئی مرغوب ترین  کنترل کننده های رادیکال های آزاد هستند . تطابق کامل این گیاهان با متابولیسم بدن انسان ریشه در همخوانی خواستگاه و منشاء هردو دارد . برای تقویت و حفاظت از هر چیزی باید به اصل و منشاء آن رجوع نمود .  اصل و منشاء انسان خاک است ولی انسان مستقیما توان استفاده از خاک را ندارد و به همین دلیل نزدیکترین موجود به خاک گیاه است . گیاهان دارویی که خاصی وجود دارند که بسرعت به دلیل انطباق با بدن و متابولیسم بدن بنیه را بازسازی نموده و ذخایر استراتزیک بدن را به حد مجاز و مناسب بر میگرداند . اهمیت این ذخایر زمانی پیدا است که توجه نماییم با هر بار انزال 200 میلیون عدد اسپرم از بدن تخلیه میشود و این تنها بخشی از مواد موجود در مایع منی است . مایع منی را ماء الحیات می نامند زیرا با کاهش آن انرژی حیاتی و بنیه ای نیز کاهش می یابد . خونریزی های ناشی از هرگونه رخداد ناگوار و نیز سوءتغذیه در دورانهای متمادی و بیماریها و .. که ضعف را بر بدن تحمیل میکنند نیز از مهمترین مسائل کاهش دهنده بنیه است . انزال زودرس و نعوظ بی رمق و شل و سایر عوارض که ناتوانی جنسی را موجب میشوند و پیری را تداعی میکنند با استفاده از ترکیبات کامل از گیاهان تقویت کننده جنسی قابل رفع و ترمیم هستند .بهره برداری از گیاهان بسیار مفید نظیر جوزهندی و جنسینگ قرمز کره ای در اینگونه محصولات انها را همانند دینامیت برای قوه باه تبدیل میسازد به معرفی یکی از این ترکیبات در  ادامه مطلب...