جین سنگ و قرص های جین سنگ ( کپسول های جین سنگ ) از بارز ترین محصولات تقویت جنسی در جهان هستند ولی گویا درمورد آنها مقداری افراط تبلیغاتی انجام گرفته و در بیان خصوصیات آن تا حد قابل ملاحظه ای غلو شده است . همه چیز درمورد جین سنگ و تاثیرات و خصوصیات آن . این گیاه بسیار قدیمی و جزء بهترین و کاملترین گیاهان دارویی است که از چندین هزارسال قبل ازآن به عنوان درمان کننده مشکلات جسمی و روحی استفاده میکنند . در آسیای جنوب شرقی معتقدند که جین سنگ با آثار بسیار قدرتمند تقویتی خود نه تنها قوای جنسی و جسمی را تقویت نموده است بلکه با عبور از جسم  بر روح نیز تاثیرات مثبت میگذارد . جین سنگ با ارتفاعی تا 80 سانتی متر است و اندام داروئی این گیاه ریشه، ریشه های جانبی جن سنگ و نیز موهای ریشه است  . ترکیبا بسیار مفید و موثری در ریشه جن سنگ وجود دارد که عبارتند از : تری ترپن ساپونین ها به نام جین سینوزید ها که حدود 2 تا 3 درصد وزنی ریشه ها را تشکیل میدهند و نیز اسانس و پپتیدها . از جن سنگ به عنوان تونیک و تقویت کننده استفاده میشود . برای ریکاوری جسمی و رفع عوارض خستگی بسیار کارا است و در دوران نقاهت بکار میرود . جن سنگ موجب افزایش تمرکز و حافظه و قدرت جسمی و روحی میشود . افزایش میل جنسی با جن سنگ امکانپذیر است و یکی از اصلی ترین موضوعات کاربرد را بهبود وضعیت جنسی است . کاهش دهنده موثر استرس بوده و به درمان افسردگی کمک شایانی میکند . افزایش مصرف آن از حد متعادل موجب عصبیت ، بروز بی خوابی ، اسهال ، کاهش فشارخون ، راش پوستی و قاعدگی سنگین است . عموما جن سنگ را در ترکیب بکار بردن توصیه شده تر است و محصولات شاخص بهره مند از جن سنگ همانند محصولات ضد پیری ، تقویت کننده جنسی و نیز تقویت حافظه مانند کوماجنسینگ همگی آن را در کنار مجموعه ای از گیاهان داروئی بکاربرده اند .  ادامه مطلب...