سفت شدن آلت به هنگام نعوظ ( نعوض ، نعوذ) در اثرپمپاژ خون به آلت است و اینکه آلت در هنگام تحریک جنسی خون سرازیر شده را کاملا نگهداری میکند و سفتی خود را تا بعد از انزال حفظ میکند . البته این طبیعی ترین حالت برای نعوظ است و در برخی موارد نعوظ دردناک و نیز شلی نعوظ آلت هم رخ میدهد . تاخیردرانزال و مشکلات زودارضایی ( انزال زودرس ) زمانی مهم هستند که نعوظ دچار مشکل نباشد . در صورت طبیعی نبودن نعوض ( نعوذ، نعوظ) باید علل و دلایل اختلال بررسی شود و اگر ضعف اصلی ترین عامل باشد . تقویت کامل بنیه جنسی را باید در دستور کار قرار داد . گیاهانی مانند جنسینگ قرمز کره ای و جوزهندی از اصلی ترین مواردی هستند که در این ترکیب گیاهی بکار رفته است . این گیاهان را گیاهان معجزه گر و شگفت انگیز در تمدن آسیای جنوب شرقی می شناسند و برای تمامی منظورهای درمانی از آن ها استفاده میکنند . ریشه گیاه جن سینگ از مقوی ترین موارد در طب گیاهی و سنتی است و برای ضعف جنسی ، ضعف اعصاب ، ضعف جسمانی و کلا برای منظور ضدپیری استفاده میشود . در ادامه به موارد علمی کاربرد جنسینگ در تقویت جنسی در  ادامه مطلب...