بی میلی جنسی و داروهای افزایش میل جنسی بگونه ای هستند که با تحریک عصبی فر د را به مقاربت ترغیب میکنند . این داروهای بدون لحاظ میزان قوت جنسی و بنیه جنسی فرد را به تعداد دفعات انزال بیشتر و خروج اندوخته های غذایی بیشتر میکند . بامصرف این داروها ضعف ها رو به افزایش نهاده و مشکلات عمیق تر میشود . تنها راه برای گذر از این وضعیت ترمیم و جاگذاری مواد بنیه ساز جنسی است که توسط منابع غذایی خاصی می شود انها را تامین نمود . انزال زودرس و عدم نعوض کامل بسیار آزاردهنده است و رضایت جنسی را دچار مخاطه میکند . شاید شما هم جزء افرادی باشید که لذت و هیجان خاطره انگیز در دوران ابتدای بلوغ را آرزو میکنید . دلیل اصلی وجود آن لذت خاطره انگیز و بیاد ماندنی این است که هنوز در آن دوران فعالیت جنسی با مخزنی پر از آنچه بنیه جنسی است پشتیبانی میشد و با مرور زمان و هرچه از آن کاسته شده است مستقیما از کیفیت لذت فعالیت جنسی نیز کاسته شده است . می توان این ذخایر با اصول و قواعد خاصی ترمیم نموده و بهبودی بخشید . نقش گیاهان داروئی در این مسیر بسیار حیاتی و غیر قابل چشمپوشی است . روند گرایش مردم به استفاده از گیاهان داروئی برای تمامی اهداف پیشگیرانه و درمانی بیهوده نیست . گیاهان داروئی خاصی برای تقویت جنسی بکار میروند که در ادامه به معرفی آنها میپردازیم  ادامه مطلب...