رسیدن زودتر از حد معمول به انزال در مردان را زودارضایی و زودانزالی و .. مینامند و موجب عدم لذت کافی زوجین از مقاربت ده و در ادامه مشکلات فردی خانوادگی و اجتماعی را موجب میگردد .تقویت گیاهی انزال زودتر از موعد در دو بخش تقویت اعصاب برای تحمل آستانه فشار عصبی بیشتر و کنترل بر انزال  و نیز با تقویت قوه باه انجام میشود. پوشش دادن ضعف های موجود در قوای جنسی امری نیست که با چند قرص و داروی شیمیایی و حتی گیاهی بتوان به انجام رساند و باید از مقادیر بالای ماده موثر و تقویت کننده برای این منظور بهره برد . مواد طبیعی که در گیاهان مخصوص تقویت کننده جنسی وجود دارد در جوار هم بهترین نتیجه را داده و موجب میشوند ظریب جذب همدیگر بالا رود . در هر گیاه داروئی تنها عضوی حائز این مواد است و در برخی از آنها صمغ و عصاره شیره گیاهی و در برخی پوست و دانه و ... مورد استفاده است . نعوظ مستقیما تحت تاثیر ضعف قرار گرفته و اولین نشانه بروز ضعف را با شلی الت درهنگام تحریک نشان میدهد . با استفاده از ترکیب تقویت گیاهی جنسی می توان به ادامه سالم حیات جنسی امیدوار بود . کاهش ذخایر بنیه ای ضربات غیرقابل جبرانی را بر فرد و پیکره جنسی انسان وارد میسازد . با مطالعه ویژگیهای تقویت جنسی گیاهی در ادامه مطلب ...