خودارضایی ضررهای کوتاه مدت و بلند مدت فراوانی بر نیروی جنسی و قوه باه و نیز بر عزت نفس فرد دارد . راههای فراوانی برا ترک خودارضایی وجود دارد و از مبادی مختلف توصیه میشود که تقوی و خداترسی از ارتکاب به گناه کبیره می تواند بزرگترین عامل ترک باشد . خودارضایی به دلیل فراهم بودن در هر شرایط موجب میشود در دفعات بسیار بیشتری انجام گیرد و ضربات عمیقی بر قوای جنسی افراد وارد آورد . با شناخت از عواقب و خطرات ناشی از مبادرت به خودارضایی شاید برای رفع آنها انگیزه ای ایجاد گردد. افراد مبتلا به خود ارضایی یر ذخایر بنیه ای جنسی خود را تا انتها باز میکنند تا هیچ اندوخته ای برای خود و برای آینده جنسی خود باقی نگذارند . انزال زودرس ، سستی و بی میلی جنسی ، کمخونی و ضعف اعصاب و به تبع آن عدم نعوظ ( نعوض ، نعوذ) کامل و عدم درک لذت قابل قبول از مقاربت از عوارض خودارضایی است که عامل آن تسلط ضعف عمیق بر قوای جنسی است . برای دوری از عوارض خودارضایی باید با استفاده از یک برنامه تقویتی سیستم جنسی را عمیقا تغذیه نمود و با مرور و حوصله از عوارض آن کاست حداقل زمان ممکن برای این منظور بستگی به میزان ضعف دارد و از چهل روز تا دو برابر این مقدار می توان انجام گیرد . داروهای تقویت جنسی بکار چنین مشکلاتی نمی آیند و باید از محصولات قدرتمند و ویزه ای بهره برد در ادامه مطلب ...