تقویت قوه باه  با گیاهان داروئی می تواند لایه های بسیار عمیق و ناپیدای ضعف را در قوه باء شناسایی و بشکل بسیار موثری تقویت نماید . کلیه  گیاهان دارویی خاصی که جهت تقویت جنسی کاربرد دارند از عناصر کمیاب و تخصصی برای این موضوع غنی شده اند . برخی گیاهان در گلبرگ ، ساقه ، ریشه، پوست ، میوه ، صمغ ، دانه ، گرده و .... خود این مواد و عناصر را ذخیره کرده اند و انباشت این مواد بسیار کمیاب و قیمتی در اثر رستن این گیاهان در جای جای طبیعت شبز و خدادادی است . عصاره طبیعت را می توان در گیاهان داروئی یافت و از آن بعنوان معجونی بی نظیر برای حفظ شادابی و نشاط و قوت عمومی بدن و قوه باء بهره برد . استفاده توام گیاهان داروئی مزایا و محسنات ویزه ای دارد .

در این بحث به معرفی برخی از خصوصیات ویژه یک ترکیب برگرفته از طب سنتی با محوریت جنسینگ قرمز اشاره میکنیم و در ادامه مطلب