خودارضایی و افراط در انزال و استفاده از توان جنسی اصلی ترین موارد برای بروز مشکلات جنسی و ناتوانی های جنسی از قبیل زودانزالی ، مشکلات و عدم نعوذ( نعوض ، نعوظ) و بی میلی جنسی و کمبود اسپرم و عدم باروزسازی و ... است . این افراد با تاخت افراطی بر قوای جنسی خود را در معرض بروز پیری و کهولت جنسی قرار داده اند . بروز ضعف های شدید در اثر انزال و خروج بیش از اندازه مایع منی از بدن بر قوای جسمانی و قدرت بدنی و توان عصبی هم می تواند مضرر باشد و برخی افراد با زیر پا قرار دادن وجدان شغلی و انسانی اینگونه اعمال را حتی بسیار مفید نیز قلمداد نموده اند . بدن انسان دارای ذخایری است که بنیه نامیده میشود . بنیه از یکسری عناصر بسیار ارزشمند و کمیاب تشکیل یافته است . بنیه را نمی توان به این آسانی ترمیم نمود و عناصر خارج شده را جایگزین نمود . حداقل برای این کار چهل روز وقت لازم است تا با استفاده از یک ترکیب کاملا حساب شده و توانمند ان را ترمیم نمود. گیاهان داروئی خاصی وجود دارند که می توانند این عناصر و ترکیبات کمیاب را تدارک ببینند. البته باید خاطر نشان ساخت که این گیاهان در مقادیر کاملا حساب شده و در کنار هم قابلیت جذب را دارند و چه بسا بدون همدیگر اصلا مفید نباشند . برای بهره مندی از یک زندگی جنسی طبیعی و خانوادگی باید از این ذخایر بصورت برنامه ریزی شده و مستمر حفاظت بعمل آور و از کمبود و نقصان در آنها جلوگیری نمود . اصول خاص و طریفی وحجود دارد که در ادامه مطلب ...