ناتوانی جنسی در افراد میانسال و پیرمرد ها و حتی جوان ها یک موضوعی است که عموما ریشه در تضعیف تدریجی قوه باه در اثر زیاده روی در نزدیکی کردن دارد و عدم توجه و علم کافی بر تقویت مستمر و همیشگی جنسی قوای مردانه مزید بر علت است تا مشکلات جنسی بیشتری بوجود آید . برای تقویت جنسی باید اهمیت فوق العاده ای برخوردار شد زیرا که تضعیف قوه باه موجب تضعیف روحیه و نیروی جسمانی و قدرت بدنی نیز میشود . ظرف بنیه جنسی ( ذخایر استراتژیک و حیاتی بدن  انسان ) از تشکیل نطفه تا رسیدن به بلوغ جنسی بدون با آرامی برخی عناصر را جمع آوری نموده است و از آن در طول حیات جنسی استفاده خواهد نمود . بی توجهی به حفظ سطح فراوانی این عناصر موجب کاهش آن و بروز ضعف میشود . باید در طول عمر جنسی با هربار انزال که مقداری ترکیبات فوق العاده کمیاب و بارزش از بدن دفع میشود به فکر جایگزین نمودن آن ها و بازگرداندن ذخایر به سطح نرمال اولیه بود . درصورت عدم انجام چنین اعمال تقویتی رفته رفته این ذخایر بنیه ای کاهش یافته و موجب میشوند تا ناتوانی های جنسی بصورت پیشرونده خود را نشان دهند . با دانستن این که با هربار انزال بدن 200 میلیون عدد اسپرم از خود دفع میکند می توانید به ارزش آن پی ببرید وپوشش و ترمیم این ذخایر اصلا هم کار ساده و آسانی نیست . این مواد و عناصر بسیار کمیاب هستند و در هر ماده غذایی یافت نمی شوند . گیاهان داروئی تنها ترین منابع تامین آن هستند که به شکل موثر می توانند این ضعف ها را برطرف سازند ولی شناخت انها و اینکه در اندازه ای باید باهم ترکیب شوند و به چه صورتی مصرف شوند یک بحث تخصصی است  که در ادامه مطلب ...