ناتوانی جنسی در درجات مختلفی وجود دارد و حاد ترین آن حالتی است که فرد توان تجربه میل جنسی را ندارد و از سوی دیگر نمی تواند به هیچ عنوان بصورت ارادی نعوظ را در آلت خود ایجاد نموده و عمل نزدیکی را به انجام رساند و مایع منی تولید نماید . البته کیفیت مایع منی نیز در بررسی ناتوانی جنسی در بعد عدم توان بارورسازی مورد توجه است . البته این نوع ناتوانی جنسی در این حد بالا برای افراد کهن سال و پیرمردان اتفاق می افتد ولی در اثر برخی اقدامات و رفتارهای غیر منطقی و افراطی افراد جوان و میانسال بسیاری وجود دارند که ناتوانی جنسی را در این سطح و یا اندکی پایین تر از آن تجربه می نمایند . عموم افراد شاکی از ناتوانی جنسی از مشکلات نعوظ ( نعوذ ، نعوض) رنج میبرند و ریشه آن یا در دیابت و یا در ضعف جنسی است . برخی افراد از ناتوانی جنسی را با انزال بسیار زودرس ( زودارضایی شدید ، زودبه انزال رسیدن ) تجربه میکنند که در اکثر موارد باز ریشه در ضعف جنسی دارد . عدم آگاهی علمی از اصول تقویت بنیه ای و ریشه ای جنسی موجب میگردد تا داروهای محرک را بکار برده و رفته رفته بر میزان آن بی افزایند و خود را دچار ناتوانی های پیش رونده تری کنند . با فراگیری اصول و مواردیکه برای تقویت موثر قوه باه بکار میرود می توان به سرعت ضعف ها را به قوت تبدیل نمود . برخی از اصول تقویت جنسی شگفت انگیز ... ادامه مطلب ...