سریع بلند شدن آلت از حالت شل و ایجاد حالت نعوظ ( نعوذ ، نعوض ) نشان دهنده بدون ایراد بودن اعصاب و سیستم عصبی جنسی است و افزایش سریع میزان پمپاژ خون به آلت خود نشان دهنده عدم اختلال در رگ های خونی آلت است . حفظ و نگهداری سختی آلت و نعوظ ( نعوض ، نعوذ) بستگی به وضع هورمونی و نیز بستگی به میزان قدرت و یا ضعف در قوه جنسی دارد . اگر چنانچه از نعوظ غیر نورمال  و غیرطبیعی رنج میبرید بهترین و عملی ترین راه برای این منظور بهره گیری از یک برنامه جامع است . اولا مطمئن وید دچار دیابت از هر نوع آن نیستید و مواظب آن  باید و قند خون را کنترل نمایید . در دومین مرحله اگر چنانچه از داروهای شیمیایی و غیر طبیعی و نیز آرامبخش ها و ضد استرس ها استفاده میکنید آن را قطع نمایید . سومین راه فیزیوتراپی آلت است تا رگهای خونی را کاملا باز کرده و تقویت کنید تا خون هرچه بیشتری را بسوی آلت تناسلی شما راهنمایی کند . چهارم : بنیه جنسی خود را با استفاده از گیاهان داروئی منحصر بفردی که وجود دارد تقویت کنید . این ترکیبات با داروهای جنسی متداول که میناسید کاملا متفاوت هستند . ان ترکیبات بی مانند از اجزاء و اندام های مختلف گیاهان متنوعی تشکیل یافته اند که تخصص یافته برای این منظور وجود دارند و یکی از این ترکیبات .. ادامه مطلب ...