آلت شل از نظر جنسی ارزشی ندارد و توان استفاده از آن به عنوان آلت جنسی مردانه منتفی است . برای بهره مندی از یک مقاربت طبیعی و عادی باید آلت چر از خون و سفت و سخت باشد تا قابلیت لازم را برای نزدیکی کردن داته باشد . برای این منظور باید از ابتدا تقویت مستمر قوه باه را در نظر داشته و به انجام رساند تا به این طریق از ضعیف دن تدریجی آن کاست و رفته رفته بر قدرت و توان جنسی خود افزود . این عمل را باید از طریق گیاهان داروئی خاص به انجام رساند تا تمامی نیازهای قوای جنسی را تامین نمود  . قوه باه همانند یک مخزن آب است که با استفاده باید حتما آب تهی شده را بسرعت جایگزین نمود . برخی تصور دارند که نیرو  و توان جنسی از یک منبع درونی همانند سوخت اتمی بهره مند است و فقط استفاده و تهی نمودن را ادامه میدهند و روزی فرا میرسد که با بروز مظاهر ضعف جنسی بخود میآیند. وقتی خونرسانی به الت به هر دلیلی کم شود مواد غذایی کمتری به الت خواهد رسید و بصورت نا محسوس ظرفیت نگهداری خون در حوضچه های خونی آلت کم شده و کاهش تغذیه موجب کم شد سایز الت میگردد. یک محصول خوب برای تقویت خونرسانی به الت روغن بیگر معروف است که غالبا برای  بزرگتر کردن الت بکار میرود استفاده از آن بدلیل ارتقاء میزان خونرسانی و تغذیه موضع تاثیرات بسزایی در ایجاد نعوض سخت الت و حفظ اریکشن دارد .آنچه مسلم است اهمیت یک رژیم گیاهی برای تقویت جنسی با گیاهان داروئی است . اصول خاصی در آن وجود دارد که باید به آن عمل نمود تا قوای جنسی بصورت کامل انجام گردد . ادامه مطلب...