نعوظ ( نعوض ، نعوذ )  سخت و بلند مدت و طبیعی نبض سلامت و نشاط جنسی است . ارزش توان جنسی و قوه باه ارزش فوق العاده ای دارد و نمی توان به آن قیمت مشخص نمود . ارکشن متعادل و پایدار عامل لذت جنسی است . کیفیت نعوذ در تجربه لذت جنسی بسیار مهم و با اهمیت است  .در پی تحریکات عصبی و هورمونی انجام شده خون به موضع آلت جنسی متوجه شده و ظرفیت نگهداری آن بالا میرود . زمانیکه آلت خون را در خود جمع میکند اندازه و سایز آن و سفت و سختی آن بدت افزایش میابد . در صورت وجود ضعف در قوای جنسی فرآیند نعوظ در یکی از مراحل دچار ایراد و اشکال شده و طبیعی نخواهد بود . شل بودن آلت در هنگام نزدیکی درد آورترین و خجالت کننده ترین موضوعی است که ممکن است اتفاق بیافتد . برای حل و رفع هرگونه ایراد در کیفیت نعوذ( نعوض ، نعوظ) باید از تقویت آغاز نمود . تقویت جنسی یکسری اصول و ویزگیها دارد و از طریق هر ماده غذایی نمی توان مواد و عناصر لازم را برای آن تدارک دید . برخی گیاهان خاص وجود دارند که بصورت طبیعی این مواد را برای قوه باه در خود دارند و باید بصورت منظم و در اندازه و وزن های متناسب در کنار هم مورد مصرف قرار گیرند تا با تامین شرایط جذب همدیگر بهترین بستر تقویتی را برای بنیه جنسی افراد فراهم آورند .

ادامه مطلب..