مشکلات جنسی را می توان بنوعی بهبود بخشید ولی در این بین می توان به دو مشکل جدی و عمده اشاره نمود :

یک : تبلیغات تجاری غیر واقعی و پرحجم از سوی مراکز داروسازی در کل دنیا .

دوم : نداشتن علم کافی افراد درمورد ویزگیها و چگونگی تقویت ریشه ای قوه باه و قوای جنسی .

گیاهان داروئی برای تقویت جنسی بهترین ها هستند ولی نمی توان بدون ملاحظه و بدون رعایت قوانینی خاص از آنها استفاده نمود.

 قاون اول : استفاده  تنها از یک گیاه برای تقویت نمی تواند مفید و موثر باشد و معایب و مضراتی را به همراه دارد . 

قانون دوم : استفاده توام گیاهان داروئی که سازگاری لازم را برای هم دارند موجب خواهد شد که تا شرایط لازم برای جذب همدیگر را فراهم نموده و خواص سمی همدیگر را خنثی نمایند .

قانون سوم : مصرف توام با نسبت های مناسب گیاهان داروئی خصوصا در تقویت جنسی بگونه ای باید تنظیم گردد. این شرایط موجب میشود تا مجموعه ای  از مواد لازم برای تقویت جنسی پدید آید . در این شرایط است که تقویت جامع انجام میپذیرد .

بهترین ترکیب ممکن برای تقویت جنسی را معرفی میکنیم تا خصوصیات ان را بررسی کنید در ادامه مطلب