نعوظ (نعوض ،نعوذ) و سفت شدن آلت در حیات جنسی مرد اهمیت فوق العاده ای دارد . جرقه آغاز نزدیکی و مقاربت جنسی با سفت شدن آلت در اثر پیام تحریک عصبی است و بی شک بدون ایجاد آن حالت ناتوانی کامل جنسی وجود دارد و فرد اصلا قادر به انجام نزدیکی نیست  . بعد از  بروز  تحریکات جنسی است که پیام عصبی به آلت ارسال شده و الت شروع به پرخون شدن و حجیم شدن الت میشود . پرخون شدن الت منجر به بزرگ شدن الت و جمع آوری و محبوس داشتن خون در درون حوضچه های خونپذیر آلت میشود . عموما وقتی پیام عصبی و یا خونرسانی و یا میزان حجم نگهدارنده خون در حوضچه ها دچار آسیب و یا اختلال باشند نعوض و اریکشن دچار مشکل و ایراد میشود . بسته به عامل ایراد راه های درمان توصیه میشود . روغن بیگر برای فیزیوتراپی آلت بهترین فرآورده است و رگها را باز آوری و گردش خون در آلت را بسیار بیش از تصور ارتقاء میبخشد و بخودی خود بسیاری از مشکلات را برطرف می سازد . . داروهای شیمیایی ظاهر قوای جنسی را ترمیم و داروهای گیاهی ریشه و بنیه توان جنسی را تقویت و ساخته و پرداخته میسازند  . عوارض داروهای شیمیایی همیشگی و آثار مثبت آنها موقت است ولی داروهای گیاهی آثاری تقریبا همیشگی دارند  . داروی گیاهی تقویت جنسی همواره آثاری درازمدت بر تقویت قوای جنسی میگذارد و بسیار متفاوت تر از داروهای شیمیایی است . بهترین های گیاهی برای تقویت جنسی را بیشتر بشناسیم .

 

ادامه مطلب