زودارضا شدن و انزال زودرس ، شق و سفت نشدن کامل آلت و بی میلی جنسی وو ناتوانی جنسی را باید از میزان ضعف ریشه ای و بنیه ای فرد تخمین زد و برای درمان آنها باید از تقویت بهره جست و داروهای محرک شیمیایی نمی توانند مفید واقع شوند .ارتباط نیروی جنسی با قدرت بدنی و قدرت عمومی امری اثبات شده و کاملا بدیهی است  . قوی تر کردن هر کدام موجب قوت گرفتن دیگری میشود و برعکس ، افزایش نیروی جنسی بر قدرت بدنی تاثیر گذاشته و بالابردن توان بدنی و جسمانی قدرت جنسی را افزایش میدهد . پیری و کهولت و ضعف جنسی بر اثر کاهش ذخایر بنیه ای صورت می پذیرد . هنگامی که با یک برنامه حساب شده و فنی ذخایر بنیادی قوای جنسی را محافظت میکنید دقیقا بر روند ضدپیری و جلوگیری از پیر شدن قدم برداشته اید . هرگونه بی توجهی به تقویت متوالی و همیشگی موجب فرسایش در بنیه و کاهش توان جنسی و جسمی میشود . گیاهان داروئی با داشتن ذخایر بسیار گرانقیمت و نایاب از عناصر و ترکیبات خاص مورد لزوم برای تقویت بنیه جنسی اصلی ترین منابعی هستند که حتما از آنها باید برای تقویت جنسی و محافظت از بنیه استفاده نمود .  . گیاهان داروئی منحصر بفردی وجود دارد که حاوی ترکیبات بسیار موثر در تقویت  جنسی است 

ادامه مطلب