انزال زودرس یا بعبارتی زود انزال شدن و سریع به انزال رسیدن از مشکلاتی است که بعد از مشکلات در برقراری نعوظ کامل و سخت در بین مردان شایع است . زودانزالی مردان متاسفانه در اثر ناآگاهی د تعداد بالایی موجب بروز پدیده اعتیاد میشود که لازم به هشدار و تذکر برای دوری از مبادرت به چنین روش های برای درمان و حل و رفع انزال زودرس است . اگر از مشکلات و نارسایی های هورمونی و نیز مشکلات فیزیکی در اندام تناسلی رنج نمیبرید و ضعف در قوای جنسی را اصلی ترین عامل برای بروز زود انزالی و سستی کم میدانید روشهای تقویت کامل جنسی را بیاموزید . تقویت بنیه قوای جنسی دارای اصولی است که در صورت مبادرت به آن می توان از حل ریشه مشکلات جنسی ناشی از ضعف اطمینان حاصل نمود . 

منبع تهیه عناصر لازم برای تقویت جنسی بدون شک گیاهان داروئی است و هیچ منبعی تا ان حد نمی تواند موثر بر بالابردن توان جنسی باشد . گیاهان داروئی مواد معدنی و آلی را از خاک گرفته و با آنزیم های خود پرورانده و در جوار نور خورشید و نیز گذشت زمان به قابل استفاده ترین مواد بی رقیب و منحصر بفرد بدل میسازند . عطر و بوی خاص هر گیاه دارویی خود بیان کننده عناصر انحصاری موجود در شیره و اندامهای آن است . میوه و بذر و شاقه و ریشه و شیره ... گیاهان دارویی گنجینه های بی مانند هستند . مصرف اندامهای موثره گیاهان داروئی مخصوص تقویت جنسی را در مقادیر سنجیده و اصول حساب شده باید بکار بست .  انزال زودرس را با تقویت سخره گونه کمنر باید از بین برد و روشهایی مانند داروهای شیمیایی و .... تنها موقتا دارای اثر بوده و آثار بسیار مخرب بر پیکره سلامتی فرد می باشد . شلی کمر همواره ناشی از ضعف است و باید عموما با ایجاد بستری غنی از عناصر غذایی لازم برای تقویت جنسی کمر راسفت و محکم نمود و از عوارض و ناخوشایندی های زودانزالی رهید . مکمل گیاهی اچ 40 هترین ترین ترکیبی است که کمپلکس کاملی را برای این منظور گرد آورده است . 

ادامه مطلب..